Termeni și condiții

Declarație de confidențialitate

Unitatea de cazare Mosilor Residence Apartments se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le încredințați. Acest document conține informații importante referitoare la modul în care folosim datele colectate. El descrie modul în care colectăm, utilizăm, procesăm și transmitem datele pe care ni le oferiți atunci când accesați și folosiți sistemul nostru de rezervare. Cei care accesează și folosesc sistemul nostru de rezervare vor fi denumiți în continuare ”utilizatori”. Invităm utilizatorii să lectureze cu atenție acest document numit ”Declarație de confidențialitate”. Utilizatorul își exprimă voința în mod liber și voluntar cu privire la furnizarea datelor sale cu caracter personal sau ale unor terțe părți unității de cazare Mosilor Residence Apartments. Prin sintagmele ”sistem de rezervare”, ”motor de rezervare”, ”sistem”, ”website”, ”platformă”, ”aplicație”, ”aplicație web”, ”servicii”, ”servicii online”, ne referim la toate paginile online și serviciile cu care operăm pe site-ul casa-pincio.pynbooking.direct/booking-engine/, cu excepția cazurilor menționate ca atare. Accesând platforma și oferindu-ne datele, vă dați acordul la cele stipulate în Declarația noastră de confidențialitate așa cum este ea descrisă în acest document. Declarația poate suferi schimbări din când în când, așa că vă sfătuim să verificați în consecință pentru a fi siguri că sunteți la curent cu ultima versiune.

Termeni folosiți

Prin termenii ”noi”, ”al nostru, a noastră, ale noastre, ai noștri”, ne referim la unitatea de cazare Mosilor Residence Apartments. Controlor de date: unitatea de cazare Mosilor Residence Apartments operează sistemul de rezervare printr-un procesator de date, așa cum se explică mai jos. Conform reglementărilor GDPR, unitatea de cazare este controlorul de date și cel care stabilește scopul și mijloacele cu care se efectuează prelucrarea datelor.

Unitatea de cazare Mosilor Residence Apartments

Firma: Rocazare
Adresa: Str. Mihai Eminescu 181, Constanța
CUI: RO25720139
Nr reg.: J40/7354/2009

Procesator de date

PNYBOOKING operează sistemul de rezervare pentru Unitatea de cazare Mosilor Residence Apartments și se angajează să protejeze confidențialitatea datelor furnizate de utilizatorii sistemului. PYNBOOKING este procesatorul de date. PYNBOOKING este împuternicit de unitatea de cazare Mosilor Residence Apartments să prelucreze datele în numele acestuia.

PYNBOOKING NET SRL
Adresa: Bucuresti, Str. Decebal, Nr. 12
CUI: RO 32956788

PYNBOOKING este un instrument de management hotelier folosit de către cei care dețin și/sau administrează unități de cazare pentru a le permite utilizatorilor efectuarea și gestionarea rezervărilor online. Acest document se referă la procesarea de către PYNBOOKING a datelor cu caracter personal colectate de către unitățile de cazare care folosesc sistemul de rezervări PYNBOOKING.

1. Ce fel de date cu caracter personal se solicită utilizatorilor

Unitățile de cazare care folosesc PYNBOOKING ca motor de rezervare sau software de gestiune colectează și stochează informațiile pe care utilizatorii le oferă atunci când fac o rezervare. Li se solicită numele, adresa, numărul de telefon și adresa de email, date de ordin financiar pentru executarea plății atunci când se efectuează pre-plată, și numele oaspeților care călătoresc împreună cu ei. Acestea pot include și adresa IP. Aceste informații sunt necesare, obligatorii (cu excepția cazurilor în care se specifică altceva în câmpurile dedicate) pentru a opera solicitarea făcută de utilizator și sunt stocate în sistemul PYNBOOKING cu scopul de a procesa rezervarea. În cazul în care utilizatorul refuză să le furnizeze, nu se poate executa solicitarea. Utilizatorii pot fi contactați de cei care administrează unitatea de cazare în legătură cu rezervarea. Datele lor cu caracter personal sunt stocate, de asemenea, și după ședere, dar vor fi păstrate numai atâta timp cât este necesar în conformitate cu obligațiile legale.

2. Datele cu caracter personal procesate direct de către părți terțe

Dacă utilizatorii oferă informații financiare (datele de pe cardul bancar), acestea vor fi procesate direct de către furnizori care au certificări PCI nivel 1 (euplatesc.ro, paypal, autorize.net).

3. Date cu caracter personal ale unor terți (rezervări pentru însoțitori, prieteni, membri ai familiei etc.)

În eventualitatea în care utilizatorul furnizează datele unui terț, se prezumă că are acordul acestuia și că i-a transmis informațiile din această Declarație de confidențialitate, controlerul și procesatorul de date fiind exonerați de orice responsabilitate în această privință. Totuși, putem opera verificări suplimentare, adoptând măsurile adecvate în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Scopul folosirii datelor cu caracter personal

În funcție de solicitările utilizatorilor, datele colectate vor fi procesate în vederea următoarelor scopuri:

5. Durata reținerii datelor cu caracter personal

Datele sunt reținute pe perioada de timp necesară pentru îndeplinirea obiectivelor enumerate anterior cu excepția cazurilor în care e nevoie de ele pentru o perioadă mai îndelungată, iar acest lucru este permis de legislație sau cu excepția cazurilor în care utilizatorul solicită ștergerea lor, retrăgându-și acordul. Criteriile pentru a determina durata sunt:

6. Utilizarea conturilor din rețelele sociale ale utilizatorilor

În eventualitatea înregistrării sau conectării printr-un cont de utilizator al unei platforme tip rețea socială, putem colecta și accesa diverse informații din profilul utilizatorului de pe respectiva rețea socială pentru scopuri administrative interne și/sau scopurile indicate anterior.

7. Proceduri de securitate

În conformitate cu General Data Protection Regulation (GDPR), PYNBOOKING asigură îndeplinirea în mod rezonabil a procedurilor necesare pentru a împiedica accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal. Folosim sisteme adecvate și proceduri pentru a proteja și a menține în siguranță informațiile care ne-au fost transmise. De asemenea, apelăm la proceduri tehnice și de securitate și la restricții fizice care să împiedice accesarea și folosirea datelor cu caracter personal de pe serverele noastre. Doar personalul autorizat are acces la datele cu caracter personal și aceasta doar pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Datele sunt procesate în așa fel încât se asigură securitatea lor și se combate riscul de a fi modificate, pierdute, procesate sau accesate ilegal, în funcție de natura tehnologiei, a informațiilor stocate și a riscurilor la care sunt expuse.

8. Controlul și drepturile utilizatorilor asupra datelor cu caracter personal

9. Recenzii, calificative, feedback

Este posibil ca utilizatorii să fie rugați să transmită o opinie cu privire la calitatea serviciilor de cazare odată încheiată șederea cu scopul îmbunătățirii serviciilor. Adresa de email a utilizatorului va fi folosită cu acest scop. Dacă va completa o recenzie, este posibil ca ea să fie publicată pe site-ul unității de cazare, pe pagina de facebook, twitter sau google plus. Nu vor fi publicate detalii privind identitatea utilizatorului. Stocarea informațiilor utilizatorilor poate fi necesară pentru a îndeplini obligațiile pe care unitatea de cazare le are față de aceștia.

10. Interesul legitim în procesarea datelor utilizatorului

Putem folosi informațiile utilizatorilor pentru scopuri legitime, cum ar fi cele administrative, cele legate de detectarea fraudelor sau cele legale.

Datele procesate pe care le solicităm pentru îndeplinirea scopurilor enumerate anterior nu pot fi folosite fără consimțământul utilizatorului. De asemenea, în cazul în care utilizatorul își retrage acordul, acest fapt nu va afecta legalitatea procesării anterioare a datelor sale. Pentru a revoca acordul, utilizatorul trebuie să ne contacteze prin canalele menționate anterior. În mod similar, în acele cazuri în care este necesară procesarea datelor unui utilizator pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru executarea unei relații contractuale între noi și utilizator, procesarea datelor va fi una legitimă întrucât este necesară pentru a atinge respectivele obiective.

11. Cookies

Termenul ”cookie” definește o cantitate redusă de informații plasată în navigatorul web de pe computerul sau device-ul mobil pe care-l folosesc utilizatorii. Cookies sunt folosite pentru a ușura procesul de rezervare și conțin informații precum datele căutate și limba în care se face rezervarea. Este o diferență între cookies-urile temporare și cele de durată lungă. Cele temporare vor exista doar până când navigatorul web este închis. Cele de durată sunt folosite mai mult timp și nu sunt șterse în mod automat atunci când navigatorul este închis. Folosim cookies de durată în Google Analytica pentru a analiza traficul și comportamentul vizitatorilor. Utilizând site-ul PYNBOOKING sau efectuând rezervări prin PYNBOOKING, vă dați acordul pentru folosirea cookies așa cum a fost ea descrisă mai sus.

12. Folosirea serviciilor de către minori

Serviciile nu se adresează indivizilor cu vârsta sub 18 ani și nu le solicităm să furnizeze date cu caracter personal.

13. Divulgarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi folosite și divulgate în următoarele cazuri:

Putem folosi și divulga Alte Date pentru orice scop, cu excepția cazurilor în care legislația actuală nu o permite. În anumite cazuri, putem combina Alte Date cu datele cu caracter personal (de pildă, numele utilizatorului cu localizarea). Dacă procedăm astfel, vom considera și vom trata datele rezultate din această combinare ca fiind date cu caracter personal atâta timp cât se exercită procesul de combinare.

14. Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul garantează că este responsabil din punct de vedere legal, în deplinătatea facultăților mintale și că informația furnizată este reală, valabilă, completă și actuală. Utilizatorul este singurul responsabil de veridicitatea datelor comunicate și se obligă să actualizeze informațiile atunci când e cazul.

Utilizatorul se angajează să informeze terțele părți ale căror date cu caracter personal le furnizează atunci când este cazul cu privire la informațiile din acest document. De asemenea, se angajează să obțină aprobarea terțelor părți cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal pentru scopurile prezentate mai sus.

Utilizatorul este responsabil pentru informațiile false sau lipsite de valabilitate furnizate prin intermediul site-ului web și pentru eventualele daune, directe sau indirecte, provocate astfel nouă sau terțelor părți.

Termeni generali & condiţii.

Flexibilă & garantată

Dacă se anulează cu cel puțin 2 zile înainte de sosire, nu se percepe nici o taxă. Dacă se anulează ulterior sau în caz de neprezentare, se va taxa prima noapte de cazare.

Nerambursabil

Oricând după efectuarea rezervării poate fi încasat prețul total al rezervării. Vă rugăm să reţineţi, dacă rezervarea este anulată, modificată sau în caz de neprezentare, va fi încasat preţul total pentru rezervare.